2020.07.01 - Változó tb szabályok, online számlajelentés

2020.07.01-el az online számlajelentés kibővítésén túl lesz néhány tb-t érintő egyéb változás is, a legfontosabbak:
- munkaviszony esetén minimum járulékalap kerül bevezetésre, a minimálbér 30%-a, azaz 48.300 Ft, ez után kell megfizetni a járulékokat, akkor is, ha a tényleges jövedelem ennél kisebb.
- az eddigi nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék összevonásra kerül, társadalombiztosítási járulék lesz a neve, mértéke 18,5% (tehát megegyezik a az eddigivel)
- minden dolgozó nyugdíjas járulékmentes lesz, nemcsak a munkaviszonyosak (szja-t továbbra is kell vonni)
- az egészségügyi szolgáltatási járulék 7.710 Ft lesz
- akinek nincs jogviszonya és 3 hónapja nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot sem, elesik az ingyenes egészségügyi szolgáltatástól (július 1-től indul a 3 hónap számítása)
És akkor még egy összefoglaló az online számlajelentéssel kapcsolatosan:
- 2020.07.01-től minden adóalany részére kiállított számláról adatot kell szolgáltatni (2021.01.01-től már a magánszemélyek részére kiállított számlákról is)
- belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kell adatot szolgáltatni, minden számlakibocsájtási kötelezettség alá eső ügyletről! Tehát nem feltétel, hogy áfát tartalmazzon a számla! (például a fordított adózás alá eső ügyletről és az adómentes ügyletről is, akkor is, ha alanyi adómentes a kibocsájtó, de a Közösségi adómentes termékértékesítésről nem kell!)
- adatot kell szolgáltatni a számláról és a számlával egy tekintet alá eső okiratról is (például előlegszámla, végszámla, módosító, érvénytelenítő számla)
- 4 naptári napon belül kell adatot szolgáltatni, 500.000 Ft feletti áfatartalom estén 1 naptári napon belül
- 8 napra csökken a számla kiállítási határidő (tehát a teljesítéstől 8 nap áll rendelkezésre a kiállításra)
- a partner adószámát minden esetben fel kell már tüntetni a számlán.

Az alábbi linken részletesen megtalálhatóak az ide vonatkozó szabályok: https://onlineszamla.nav.gov.hu/jogszabalyok

Az Emt Csapata