GAZDASÁGI AKCIÓTERV

Elfogadásra kerültek az első gazdasági intézkedések a járvány okozta negatív hatások enyhítése érdekében. Ezek a következők:
- céges és lakossági hitel- és kölcsönszerződések esetében tőke valamint kamatfizetési moratórium 2020.12.31-ig
- mai naptól kötött zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a THM jegybanki alapkamat + 5%
- A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész,
a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó gazdasági egységekben 2020. március, április, május
és június hónapokra a foglalkoztatott
a) munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól,
b) munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg a 7710 forintot.
- a fenti szervezetek esetében a nem lakás céljára szolgáló bérleti szerződéseket nem lehet felmondani 2020.06.30-ig, valamint a bérleti díjon nem lehet emelni 06.30-ig
- 2020. március 1. napjától 2020. június
30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni sem bevallani az arra kötelezetteknek
- A személyszállítási szolgáltatást végző katások adófizetési kötelezettségük alól a 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek
Munka törvénykönyvének módosulásai:
- munkaidő-beosztást a közlési szabályoktól eltérően is lehet alkalmazni
- egyoldalúan elrendelhető az otthoni munkavégzés
- a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt
intézkedéseket megteheti

Az Emt Csapata