MEgszűnik az Eva

2020 január 1-től, 17 év után megszűnik az eva.

Főszabály szerint a társaságok társasági adó alanyokká, az egyéni vállalkozók pedig szja szerint adózó egyéni vállalkozókká válnak.

Egyéb alternatívák:

- kisvállalati adó (kiva) ez főként akkor jó, ha magas a személyi jellegű kifizetések aránya a cégben, illetve az eredmény nem kerül osztalékként kivételre, hanem vissza lesz forgatva a társaságba

- kisadózók tételes adója (kata) Kft-k nem választhatjákegyszerű adminisztráció, de 12 millió forint a bevételi határ (amennyiben ezt meghaladja a bevétel mindenképpen áfa alannyá válik, illetve 40%-os adó terheli a 12 millió feletti részt)

Áfa szempontjából főszabályként az evások áfa alanyok, így amennyiben valaki alanyi mentesként szeretné folytatni, választását be kell jelentenie.

A főszabálytól eltérő adózást, valamint áfa alanyiságot december 31-ig be kell jelenteni.

Az Emt Csapata