MUNKAVISZONY MEGSZŰNÉSE: JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

Munkaviszony megszűnésekor mindkét felet terhelik kötelezettségek, a munkaviszony megszűnésének módjára való tekintet nélkül.

A munkavállaló köteles a munkakörét átadni (ezzel együtt a munkaeszközeit is) valamint elszámolni a munkáltatóval. A munkáltatónak pedig legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól (egyébként a munkaviszony utolsó napjától) 5 munkanapon belül ki kell fizetni a munkabért, egyéb járandóságokat (pl. végkielégítés, szabadság megváltása), valamint ki kell adni az előírt igazolásokat (legfontosabbak: adóigazolás, társadalombiztosítási igazolás, igazolólap az álláskereső ellátásaihoz, munkabért érintő tartozásigazolás, jövedelemigazolás). 

Az Emt Csapata