Újabb adózási könnyítések

Tegnap este megjelent a 140/2020 (IV.21) Kormány rendelet, melyben újabb adózási könnyítések szerepelnek. A legfontosabbak:
• a 2019 évről készülő beszámoló, társasági adó, kiva, ipa bevallások határideje: 2020.09.30
• Széchenyi Pihenőkártyára utalt összeg szállás esetén: 400 eFt, vendéglátás: 265 eFt, szabadidő: 135 eFt maximum összegig béren kívüli juttatásnak minősül. Továbbá a mai naptól június 30-ig ezen számlákra utalt összeget nem terheli szociális hozzájárulási adó.
• az adóhatóság a veszélyhelyzet megszűnését követő 30-ik napig az adózó egyszer legfeljebb 5 millió forint adóra pótlékmentes 6 havi halasztást vagy 12 havi részletfizetést engedélyez, ha az adózó igazolja, vagy valószínűsíti, hogy a fizetési nehézsége a veszélyhelyzetre vezethető vissza. Ez illetékmentes és 15 nap az ügyintézési határideje.
• az adóhatóság a veszélyhelyzet megszűnését követő 30-ik napig az adózót terhelő adótartozást egyszer maximum 20%-ig, de 5 millió forintot meg nem haladóan mérsékeli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető. Ez illetékmentes és 15 nap az ügyintézési határideje.
• a veszélyhelyzet időszakában a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Ebben az esetben 2020. május 1-jétől a munkáltató egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg. Kérelemre ezt a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnése utáni 60-ik napig fizetheti meg.
• 2020.07.01-től a kifizetői ekho 15,5%
• 2020.07.01-től a Kata ellátási alap 50 ezres Kata esetén 102.000 Ft, 75 ezres Kata esetén 170.000 Ft lesz.
• 2020.074.01-től a Szocho 15,5% lesz.
• 2021.01.01-től a Kiva mértéke 11%
• a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók támogatásával kapcsolatosan kivették a rendelet szövegéből a munkáltató létszám megtartási kötelezettségét
• a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásával kapcsolatban változott a csökkentett munkaidő meghatározása, minimum 25% (napi 2 órás), de maximum 85% (napi 6,8 órás). Ezenkívül a létszámtartási kötelezettség csak a támogatást kérő munkavállalókra vonatkozik.
• a támogatás mértéke szja-val, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka
• az egyéni fejlesztés csak akkor szükséges, ha az új munkaidő meghaladja az eredeti 50%-át (eredeti 8 órás munkaviszony esetén az új meghaladja a 4 órát)
• eredetileg a munkáltatónak vállalnia kellett, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatási időszakban eléri a munkavállaló távolléti díját, most már csak az alapbérét kell elérnie, valamint csak a 4 órát meghaladó támogatott munkaviszony esetén fizet az egyéni fejlesztésre munkabért.
• ezeken kívül még néhány apróbb módosítást is tartalmaz a kormány rendelet.

Az EMT Csapata